Wat is regressietherapie?

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenaardigheden.

Regressietherapie gebruikt herbelevingen op een bevrijdende wijze om storende, vergeten en onverwerkte ervaringen te verwerken, en vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens te reactiveren. Ook storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als "het is mijn schuld dat alles fout gaat", hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressietherapie opgelost worden.

Oorzakelijke levensgebeurtenissen worden herbeleefd om ze te begrijpen, herkaderen en achter te laten. Je gaat dus terug (regressie) naar het moment van het trauma dat een ongemak of huidig probleem veroorzaakt heeft om de lading die het veroorzaakt heeft te verwerken. Het gaat dikwijls immers over vroeg kinderlijke ervaringen, die je toen in een totaal ander perspectief zag dan nu. Nu het acute, het bedreigende van de situatie niet meer aanwezig is, is het makkelijker om het te bekijken en te verwerken.

Kan het ook om recente ervaringen gaan? Jazeker, een recent overweldigende ervaring kan eveneens pijn, ongemak, verstoring van de persoon veroorzaken (denk maar aan het overlijden van een geliefd persoon waar je schijnbaar niet over geraakt, of aan slepende problematiek na een vrij banaal ongeval)

Als in een mensenleven iets gebeurt dat te erg is om het onmiddellijk te verwerken, dan wordt het opgeslagen en als een spoor, een residu achtergelaten in het lichaam. Soms wordt er nog een stevig muurtje rond gebouwd zodat het je (althans tijdelijk) niet meer stoort. Het zit daar dan als een soort litteken, een wonde die vroeg of laat opspeelt en je leven verstoort. Dit gebeurt echter met de prangende boodschap om de ervaring te verwerken. Doe je dat niet dan wordt je erger ziek, krijg je meer of andere uitdagingen om het gebeurde te verwerken.

Het leven is een constante uitnodiging om te groeien en jezelf te helen om een zo volledig mogelijke en harmonieuze persoon te worden. We moeten hier soms thema's aanraken als onze Ziel, ons diepere zelf dat zoekt om in evenwicht te zijn.

Het gaat om het helen, niet alleen van het lichaam, maar van het levende lichaam, doordrongen of omringd van energie, levensenergie. Sommigen noemen het CHI (Japan), anderen PRANA (India, zie ook Akasha), soms wordt het het ETHERISCHE lichaam genoemd (Theosofie) of het vehikel van vitaliteit (Crookall). We denken hierbij aan de Aura, aan Chakra's of energiecentra... Het heeft verschillende namen in verschillende culturen, maar het gaat om hetzelfde: the breath of life, de levens energie die in ons zit, we kunnen dat het energetisch lichaam noemen. Dit is een vage benaming, maar ook een neutrale benaming.

Vermits alle processen energetisch verlopen, (cfr. Einstein o.a), worden de residu's van trauma's ook energetisch opgeslagen in ons lichaam en kan het de normale, goeie loop van energie (en dus het functioneren van het lichaam) verstoren.

Je weet niet meer wat jouw probleem heeft veroorzaakt? Een pietluttig voorval heeft jou uit je evenwicht gebracht? Het gevoel werkt anders dan het verstand: soms denken we dat een voorval uit het verleden al lang verwerkt is of een plaats gekregen heeft, maar dat blijkt niet altijd juist. Soms denk je dat een voorval helemaal niet belangrijk was, terwijl je gevoel er anders over oordeelt.

Dit alles heb je opgestapeld in je energetisch lichaam, helemaal gekend door je onderbewustzijn, de laag waar je alles wat belangrijk voor je is registreert. Regressietherapie gaat tot in die laag om te helen, in het ritme en de energie van de cliënt.

Door herbeleving, verwerking van deze onderbewuste ervaringen, worden we completer, verkrijgt men inzicht in zichzelf waardoor de zelfgenezende kracht van het lichaam geactiveerd wordt ( Peter Levine in 'de tijger ontwaakt')

Wat gebeurt is, is van minder belang, het impact dat het heeft gehad des te meer. De lading die het achtergelaten heeft verstoort het huidige functioneren en moet verwerkt worden. Dit gebeurt in een sessie regressietherapie.

en reïncarnatietherapie?